Ik ben al jaren actief in de visagie (o.a. bruidsmake-up), manicure en kleur-en kledingadvies.
In 2009 heb ik de opleiding voor schoonheidsspecialiste afgerond en mijn salon geopend in Zeewolde.
Naast mijn eigen salon geef ik les (CRKBO gecertificeerd docente) in (SPA)manicure, Spa pedicure, make-up technieken, kleurenanalyse en kledingstyling (Image Styling) aan een MBO opleidingsinstituut . Op deze manier deel ik mijn kennis en ervaringen.
Ik volg regelmatig cursussen en trainingen om goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Zo heb ik een tijdje geleden een masterclass visagie gevolgd. Onlangs heb ik een intensieve verdiepingsopleiding op het gebied van KLEUR afgerond.
Kleur in kleding EN interieur.

Beauty Spectrum Studio is aangesloten bij de Anbos, de VIP (Vereniging Image Professionals), en de Beauty Cadeaubon.

Je kunt in de salon met PIN betalen

Afspraak annuleren

Kosteloos verschuiven of annuleren kan tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Bij niet of niet tijdig annuleren wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.

Privacyverklaring

Wij respecteren je privacy en gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Je kunt de Privacyverklaring onder aan deze pagina vinden.
Privacyverklaring van Beauty Spectrum Studio

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty Spectrum Studio verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt van Beauty Spectrum Studio, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beauty Spectrum Studio verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Beauty Spectrum Studio, Jolette Wiessenberg, Mast 38, 3891 KG Zeewolde. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 39081394

De salon is bereikbaar via 06-44072396 of jswiessenberg@gmail.com.

2. Welke gegevens verwerkt Beauty Spectrum Studio en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor-en achternaam, geboortedatum (indien nodig)
b) adresgegevens
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) eventuele gezondheidsgegevens verkregen via het intakeformulier
e) voor-en na foto’s (indien nodig)

2.2 Beauty Spectrum Studio verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
b) Naam, adres, geboortedatum, (eventueel gezondheidsgegevens, voor-en na foto’s) en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van facturen naar /of contact met Zorgverzekeraars bij acne behandelingen.
c) Naam, adres, geboortedatum, gezondheidsgegevens, voor- en na foto’s en e-mailadres worden gebruikt bij eventuele correspondentie met huisartsen of dermatologen.
d) De gezondheidsgegevens worden gebruikt om een passende behandeling en producten te kunnen aanbieden en om de voortgang van de behandelingen te monitoren
e) Voor-en na foto’s van de huid worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Deze foto’s kunnen (anoniem) worden gedeeld op Social Media na toestemming van u
E-mail berichtgeving:
Beauty Spectrum Studio gebruikt uw naam en e-mailadres om via La Posta een nieuwsbrief met informatie over activiteiten, aanbiedingen en informatie te kunnen sturen. Aanmelden voor de nieuwsbrief staat vrij. Afmelden voor deze nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk. Deze mogelijkheid wordt altijd onderaan de nieuwsbrief gegeven.

3. Bewaartermijnen
Beauty Spectrum Studio verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de gegevens verwijderd.

4. Beveiligingsmaatregelen
4.1 Uw persoonsgegevens worden veilig bewaard
4.2.De site www.beautyspectrum.nl is beveiligd

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van Beauty Spectrum Studio kunt u een verzoek indienen om de persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Beauty Spectrum Studio zal het verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, dan kunt u eveneens contact opnemen.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Beauty Spectrum Studio uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Beauty Spectrum Studio via jswiessenberg@gmail.com of telefonisch via 06-44072396

6. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.